ΕΚΠΤΩΣΗ BLACK FRIDAY & CYBER MONDAY

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΜΟΝΟΣ ΜΗΝΑ

ΕΚΠΤΩΣΗ 25%.

1x κάψουλες Black Ginger
1x κάψουλες Butea Superba
1 x κάψουλες Tongkat Ali


ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΤΡΙΜΗΝΗΣ

ΕΚΠΤΩΣΗ 35%.

3x κάψουλες Black Ginger
3x κάψουλες Butea Superba
3x κάψουλες Tongkat Ali


ΕΞΑΜΗΝΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ

ΕΚΠΤΩΣΗ 40%.

6x κάψουλες Black Ginger
6x κάψουλες Butea Superba
6x κάψουλες Tongkat Ali