Black Ginger

ΦΟΡΜΟΥΛΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΑΙΜΑΤΟΣ

Εξαντλημένα

(60 γραμμάρια, 30 ημέρες)


Πάρτε Black Ginger καθημερινά 
Για Αύξηση Ν.Ο. Παραγωγή και ροή αίματος φυσικά*

Το Black Ginger είναι ένας σπάνιος και ισχυρός τύπος τζίντζερ που λαμβάνεται ως συμπλήρωμα NO ειδικά για τη βελτίωση της κυκλοφορίας σε ολόκληρο το σώμα, ειδικά σε σχέση με τις περιοχές που έχουν μεγαλύτερη σημασία για τους άνδρες* . Τέτοια οφέλη μπορεί να περιλαμβάνουν:
 
  • - Βελτιωμένη ροή αίματος στα άκρα*
  • - Βελτιωμένη συνολική υγεία του κυκλοφορικού*
  • - Αναζωογόνηση φλεβικού ιστού*
  • - Χαμηλότερη αρτηριακή πίεση*
  • - Βελτιωμένη σύνθεση σώματος*
  • - Αυξημένη παραγωγή ενέργειας*
 
Αυτά είναι μερικά μόνο από τα απίστευτα οφέλη που έχουν μελετηθεί και παρατηρηθεί με την αυξημένη παραγωγή ΝΟ.

Το προϊόν Black Ginger δεν είναι μόνο 100% φυσικό, αλλά περιέχει επίσης την ακριβή κλινική δόση που απαιτείται για την παροχή αυτών των πλεονεκτημάτων σε μια εύχρηστη συσκευασία*.

 
 
100% Εγγύηση Επιστροφής Χρημάτων


Black Ginger (Kaempferia Parviflora), is a medicinal root from Thailand, known as Krachai Dum in Thai. It's traditionally used in Thailand as a male tonic herb.*

Black Ginger is famous among Muay Thai fighters as Thai Ginseng, since they believe it increases endurance, vigor and muscle strength*. It remains one of the most popular herbal remedies in Thailand.

In conjunction with the “One Village, One Product” campaign raised by the Thai government, Black Ginger has been promoted as a healthcare food in the country to increase public awareness and protect the plant.

​​Clinical studies have suggested that Black Ginger may be beneficial for improving energy production, body composition and blood flow*. You can find the links to these clinical studies in the “References” tab above.

Specifications 30-day bag (60g)

Dimensions

12 x 20 cm

Weight & Servings

60 g / 30 servings per bag

Dosage

1 g twice daily (single gram spoon included)

Type

100% Black Ginger (Kaempferia Parviflora) root powder

Product Of

Thailand

Dietary

Gluten-Free, Paleo-Friendly, Vegan

Does Not Contain

GMOs, Fillers, Preservatives, Added Sugar, Artificial Flavorings or Colorings

ISBN

710535561876

PDE5 inhibitor - Wikipedia

Dyspepsia - Wikipedia

Clinical Effects of Krachaidum (Kaempferia parviflora): A Systematic Review - Journal of Evidence-Based Integrative Medicine

Kaempferia parviflora Wall. ex Baker - Globinmed

Black Ginger Extract - Oryza Japan

SIRTMAX - Tokiwa Phytochemical Co. LTD.

Sirtuin 1 - Wikipedia

Effect of Kaempferia parviflora Extract on Physical Fitness of Soccer Players: A Randomized Double-Blind Placebo-Controlled Trial. - Med Sci Monit Basic Res. 2015 May 6;21:100-8. doi: 10.12659/MSMBR.894301. - NCBI

Efficacy Assessment of Kaempferia parviflora for the Management of ED - OnLine Journal of Biological Sciences, 2012, 12 (4), 149-155

Effects of Kaempferia parviflora extracts on reproductive parameters and spermatic blood flow in male rats. - Published 2008 in Reproduction DOI:10.1530/REP-08-0069

Suppression of benign prostate hyperplasia by Kaempferia parviflora rhizome. - Pharmacognosy Res. 2013 Oct;5(4):309-14. doi: 10.4103/0974-8490.118827. - NCBI

Kaempferia parviflora ethanolic extract promoted nitric oxide production in human umbilical vein endothelial cells. - Published 2007 in Journal of ethnopharmacology

Suppressive effects of methoxyflavonoids isolated from Kaempferia parviflora on inducible nitric oxide synthase (iNOS) expression in RAW 264.7 cells. - J Ethnopharmacol. 2011 Jul 14;136(3):488-95. doi: 10.1016/j.jep.2011.01.013. Epub 2011 Jan 18. - NCBI

Anticholinesterase activity of 7-methoxyflavones isolated from Kaempferia parviflora. - Published 2009 in Phytotherapy research : PTR DOI:10.1002/ptr.2858 - NCBI

Kaempferia parviflora Extract Exhibits Anti-cancer Activity against HeLa Cervical Cancer Cells - Front. Pharmacol., 11 September 2017

Anti-osteoporotic and Antioxidant Activities by Rhizomes of Kaempferia parviflora Wall. ex Baker - Natural Product Sciences 22(1) : 13-19 (2016)

Anti-allergic activity of compounds from Kaempferia parviflora. - Published 2008 in Journal of ethnopharmacology

Kaempferia parviflora extract increases whole-body energy expenditure in humans: roles of brown adipose tissue. - J Nutr Sci Vitaminol (Tokyo). 2015;61(1):79-83. doi: 10.3177/jnsv.61.79.

Positive Modulation Effect of 8-Week Consumption of Kaempferia parviflora on Health-Related Physical Fitness and Oxidative Status in Healthy Elderly Volunteers - Evidence-Based Complementary and Alternative Medicine Volume 2012, Article ID 732816, 7 pages

Effect of Kaempferia parviflora extract on knee osteoarthritis. - J Nat Med. 2018 Jan;72(1):136-144. doi: 10.1007 s11418-017-1121-6. Epub 2017 Aug 19. - NCBI

Black ginger extract increases physical fitness performance and muscular endurance by improving inflammation and energy metabolism - Research and Development Division, Oryza Oil and Fat Chemical Co., Ltd., 1 Numata, Kitagata-cho, Ichinomiya,
Aichi 493-8001, Japan

Kaempferia parviflora extract increases energy consumption through activation of BAT in mice. - Food Sci Nutr. 2014 Nov;2(6):634-7. doi: 10.1002/fsn3.144. Epub 2014 Jul 15. - NCBI

Brown adipose tissue: development, metabolism and beyond - Biochem J. Author manuscript; available in PMC 2014 Jul 15. - NCBI

Black ginger extract increases physical fitness performance and muscular endurance by improving inflammation and energy metabolism - Heliyon. 2016 May; 2(5): e00115. - NCBI

Black Ginger Research Papers Collection

Μαύρο Τζίντζερ

WHAT DOES THE RESEARCH SAY?

(See "References" tab at top of page for infographic references.)

Get Black Ginger Today And Feel The Difference In Your Body

100% Εγγύηση Επιστροφής Χρημάτων

We recommend you try our Black Ginger for 60 days and if it doesn’t work for you, get your money back, no questions asked!

Special Offer Expires In:

00
:
00
:
00
:
00
Εξαντλημένα

Το μέλλον του συμπληρώματος ροής αίματος

Black Ginger is so much more than a simple N.O. booster, going beyond just potential blood flow benefits.

Clinical studies have suggested that Black Ginger may improve overall energy production, which would be beneficial for muscle endurance and physical performance*. It may also increase hand grip strength*.

Research also showed that Black Ginger activates AMPK (AMP-activated protein kinase) and BAT (brown adipose tissues), the ‘good' type of fat that's thermogenic, abundant in mitochondria (the powerhouses of the cells) and beneficial for energy expenditure*.

Research suggests positive effects in terms of improving body composition from using Black Ginger.*

Μια φυσική πηγή αναστολέων PDE5

More importantly, clinical studies have shown that Black Ginger contains natural PDE5 inhibitors which suppress the enzyme that breaks down N.O.*

PDE5 inhibition may increase the availability of N.O. and prolong vasodilation, which is extremely beneficial for blood flow—especially in relation to the areas that matter most to men.*

The most common PDE5 inhibitors on the market (including one popular blue pill) suppress this enzyme to a very high degree and thus may come with plenty of side effects like headache, back pain, vision disturbances, dizziness, flushing, dyspepsia, nasal congestion, and rhinitis.*

Black Ginger inhibits this enzyme to a milder degree with no known side effects.*

Boost Blood Flow By Trusting Centuries of Traditional Use by Men*

Research suggests Black Ginger ​may primarily work in two ways: by improving vasodilation and blood circulation (through PDE5 inhibition)*, as well as by boosting the levels of feel-good neurotransmitters and the body's sensitivity to them.*

Neurotransmitters play a crucial role in the body.

Clinical studies have suggested that Black Ginger may work as a mild anti-depressant* thanks to the way it modulates the levels of neurotransmitters by stimulating their production in the hypothalamus.*

Keep in mind that the effects of Black Ginger are ​NOT comparable in strength to other common PDE5 inhibitors on the market (such as the blue pill) although they may work in similar ways.

FREQUENTLY ASKED

QUESTIONS (FAQ)

 

If you have any questions, feedback or suggestions, please send an email to support@anabolichealth.com

We typically respond to all messages within 24 to 48 hours, except on weekends and holidays.

Anabolic Health LLC
211 East 43rd Street 7th Fl
New York NY 10017
USA
1-646-797-2992

Invest In Better Blood Flow, More Energy and a Better Functioning Body Today*


100% Research-Backed Ingredients*

ONLY THE BEST EARTH GROWN NUTRIENTS