Black Ginger

ΑΓΝΗ ΒΟΤΑΝΙΚΗ ΑΦΡΟΔΙΣΙΑΚΟ

Εξαντλημένα

(60 γραμμάρια, 30 ημέρες)

Βιάσου! Η τιμή γνωριμίας λήγει σε:

00
:
00
:
00
:
00

Πάρτε Black Ginger καθημερινά 
Για να αυξήσει τη ροή του αίματος και τη σκληρότητα της στύσης με φυσικό τρόπο

Το Black Ginger είναι ένας σπάνιος και ισχυρός τύπος τζίντζερ που λαμβάνεται ως ενισχυτικό νιτρικού οξειδίου ειδικά για τη βελτίωση της κυκλοφορίας σε ολόκληρο το σώμα (με υψηλότερη ισχύ από την αργινίνη ή την κιτρουλίνη).

Ειδικά σε σχέση με τους τομείς που έχουν μεγαλύτερη σημασία για τους άνδρες όπως η στυτική λειτουργία .

Τα οφέλη περιλαμβάνουν:
 
  • - Βελτιωμένη ροή αίματος στο πέος
  • - Βελτιωμένη σεξουαλική αντοχή
  • - Αναζωογόνηση των ιστών του πέους
  • - Χαμηλότερη αρτηριακή πίεση
  • - Βελτιωμένη σύνθεση σώματος
  • - Increased Energy Production
 
These are just a few of the incredible benefits that have been studied with Black Ginger and increased nitric oxide production.

Black Ginger is also one of the best natural herbs for erectile dysfunction since it benefits both the blood flow (nitric oxide) as well as the neurotransmitters (dopamine) involved in the sexual response.

Our Black Ginger product is not only 100% natural (lab verified), but also contains the exact clinical dosage required to provide those benefits in an easy to use package.

 
 
100% Money Back Guarantee

Black Ginger (Kaempferia Parviflora) is a medicinal root from Thailand, known as Krachai Dum in Thai. It's traditionally used as an aphrodisiac, male sexual tonic, and natural treatment for erectile dysfunction.

Black Ginger is famous among Muay Thai fighters as Thai Ginseng, since it also increases endurance, vigor and muscle strength. It remains one of the most popular herbal remedies in Thailand.

​​We also recommend Black Ginger for improving body composition by reducing visceral and abdominal fat accumulation, as it has a pronounced anti-obesity effect.

You can find the links to clinical studies supporting the effects of Black Ginger in the “References” tab above.

Specifications 30 days bag (60g)

Dimensions

12 x 20 cm

Weight & Servings

60g / 30 servings per bag

Dosage

1g twice daily (single gram spoon included)

Type

100% Black Ginger (Kaempferia Parviflora) root powder

Product Of

Thailand

Dietary

Gluten Free, Paleo Friendly, Vegan

Does Not Contain

GMO's, Fillers, Preservatives, Added Sugar, Artificial Flavorings or Colorings

ISBN

710535561876

PDE5 inhibitor - Wikipedia

Dyspepsia - Wikipedia

Clinical Effects of Krachaidum (Kaempferia parviflora): A Systematic Review - Journal of Evidence-Based Integrative Medicine

Kaempferia parviflora Wall. ex Baker - Globinmed

Black Ginger Extract - Oryza Japan

SIRTMAX - Tokiwa Phytochemical Co. LTD.

Sirtuin 1 - Wikipedia

Effect of Kaempferia parviflora Extract on Physical Fitness of Soccer Players: A Randomized Double-Blind Placebo-Controlled Trial. - Med Sci Monit Basic Res. 2015 May 6;21:100-8. doi: 10.12659/MSMBR.894301. - NCBI

Efficacy Assessment of Kaempferia parviflora for the Management of Erectile Dysfunction - OnLine Journal of Biological Sciences, 2012, 12 (4), 149-155

Effects of Kaempferia parviflora extracts on reproductive parameters and spermatic blood flow in male rats. - Published 2008 in Reproduction DOI:10.1530/REP-08-0069

Suppression of benign prostate hyperplasia by Kaempferia parviflora rhizome. - Pharmacognosy Res. 2013 Oct;5(4):309-14. doi: 10.4103/0974-8490.118827. - NCBI

Kaempferia parviflora ethanolic extract promoted nitric oxide production in human umbilical vein endothelial cells. - Published 2007 in Journal of ethnopharmacology

Suppressive effects of methoxyflavonoids isolated from Kaempferia parviflora on inducible nitric oxide synthase (iNOS) expression in RAW 264.7 cells. - J Ethnopharmacol. 2011 Jul 14;136(3):488-95. doi: 10.1016/j.jep.2011.01.013. Epub 2011 Jan 18. - NCBI

Anticholinesterase activity of 7-methoxyflavones isolated from Kaempferia parviflora. - Published 2009 in Phytotherapy research : PTR DOI:10.1002/ptr.2858 - NCBI

Kaempferia parviflora Extract Exhibits Anti-cancer Activity against HeLa Cervical Cancer Cells - Front. Pharmacol., 11 September 2017

Anti-osteoporotic and Antioxidant Activities by Rhizomes of Kaempferia parviflora Wall. ex Baker - Natural Product Sciences 22(1) : 13-19 (2016)

Anti-allergic activity of compounds from Kaempferia parviflora. - Published 2008 in Journal of ethnopharmacology

Kaempferia parviflora extract increases whole-body energy expenditure in humans: roles of brown adipose tissue. - J Nutr Sci Vitaminol (Tokyo). 2015;61(1):79-83. doi: 10.3177/jnsv.61.79.

Positive Modulation Effect of 8-Week Consumption of Kaempferia parviflora on Health-Related Physical Fitness and Oxidative Status in Healthy Elderly Volunteers - Evidence-Based Complementary and Alternative Medicine Volume 2012, Article ID 732816, 7 pages

Effect of Kaempferia parviflora extract on knee osteoarthritis. - J Nat Med. 2018 Jan;72(1):136-144. doi: 10.1007 s11418-017-1121-6. Epub 2017 Aug 19. - NCBI

Black ginger extract increases physical fitness performance and muscular endurance by improving inflammation and energy metabolism - Research and Development Division, Oryza Oil and Fat Chemical Co., Ltd., 1 Numata, Kitagata-cho, Ichinomiya,
Aichi 493-8001, Japan

Kaempferia parviflora extract increases energy consumption through activation of BAT in mice. - Food Sci Nutr. 2014 Nov;2(6):634-7. doi: 10.1002/fsn3.144. Epub 2014 Jul 15. - NCBI

Brown adipose tissue: development, metabolism and beyond - Biochem J. Author manuscript; available in PMC 2014 Jul 15. - NCBI

Black ginger extract increases physical fitness performance and muscular endurance by improving inflammation and energy metabolism - Heliyon. 2016 May; 2(5): e00115. - NCBI

Black Ginger Research Papers Collection

Black Ginger Benefits:

WHAT DOES THE RESEARCH SAY?

(See "References" tab at top of page for infographic references.)

Get Black Ginger Today And Feel The Difference In Your Sex Life

100% Money Back Guarantee

We recommend you try our Black Ginger for 60 days (2 bags) and if it doesn’t work for you, get your money back, no questions asked!

Special Offer Expires In

00
:
00
:
00
:
00
Εξαντλημένα

Μαύρο Τζίντζερ

Muscle Endurance*
Physical Performance*
Hang Grip Strength*

A NATURAL ALTERNATIVE TO VIAGRA

Black Ginger contains natural PDE5 inhibitors which suppress the enzyme that breaks down nitric oxide in a similar fashion as Viagra.

PDE5 inhibition increases the availability of nitric oxide in the penis and prolongs vasodilation, essentially making your erections harder and longer.

Pharmaceutical PDE5 inhibitors (such as Viagra and Cialis) suppress this enzyme to a very high degree, leading to plenty of side effects like headache, back pain, vision disturbances, dizziness, flushing, dyspepsia, nasal congestion, and rhinitis.

By using Black Ginger, you suppress this enzyme to a milder degree while still dramatically improving erections and avoiding any side effects. This makes Black Ginger the superior choice, especially for long-term daily use. 

The PDE5 Inhibitors in Black Ginger Increase the Availability of Nitric Oxide in the Penis, Essentially Making Your Erections Harder and Longer

A PURE
HERBAL APHRODISIAC

A Natural Source of PDE5 Inhibitors

Black Ginger improves sexual performance in two ways:

1. By increasing vasodilation and blood circulation (through PDE5 inhibition).

2. By boosting your levels of dopamine (the feel-good neurotransmitter) and your sensitivity to it.

Dopamine plays a crucial role in maintaining a healthy libido, which is why Black Ginger can also be used by women to increase libido. Its modulation of dopamine function makes it a natural anti-depressant.

Black Ginger is considered a true natural Viagra since it improves the quality of your erections and boosts your libido by increasing your sensitivity to become aroused by stimulating dopaminergic functions in the hypothalamus.

Boost Blood Flow & Erection Hardness By Trusting Centuries of Traditional Use by Men

The Future of Nitric Oxide Supplementation

Black Ginger is so much more than a simple nitric oxide booster (not comparable to Arginine or Citrulline):

1. It improves overall energy production, which is beneficial for muscle endurance and physical performance

2. It increases hand grip strength and is excellent for heating up cold hands and feet.

3. By activating AMPK (AMP-activated protein kinase), Black Ginger increases metabolism, helps improve body composition, and reduces visceral and abdominal fat accumulation through a significant anti-obesity effect.

4. Black Ginger also activates your BAT (brown adipose tissue), the ‘good' type of body fat that's thermogenic, abundant in mitochondria (the powerhouses of the cells), and beneficial for burning more fat.  

frequently asked

QUESTIONS

 

If you have any questions, feedback or suggestions, please send an email to support@anabolichealth.com

All messages are typically responded to within 24 to 48 hours, except weekends and holidays.

Anabolic Health LLC
211 East 43rd Street 7th Fl
New York NY 10017
USA
1-646-797-2992

Invest In Better Erections, More Stamina and a Better Functioning Body Today


100% Research-Backed Ingredients

ONLY THE BEST EARTH-GROWN NUTRIENTS