Καθοδηγούμε τους άνδρες οποιασδήποτε ηλικίας στην κορυφαία απόδοση τους, φυσικά

Ξεκινήστε εδώ
An illustration contrasting men who understand and optimize their male hormones and blood flow with black ginger, depicted as energetic, with those unaware of their hormonal impact, shown as fatigued.

Απελευθερώστε τη δύναμη του μαύρου τζίντζερ

Two graphs illustrating the impact of black ginger on male hormones, specifically in relation to products for ED.

Μια πηγή φυσικών αναστολέων PDE5

Κλινικές μελέτες το έχουν υποδείξειΤο μαύρο τζίντζερ περιέχει φυσικούς αναστολείς PDE5 που μπορεί να  αναστέλλει το ένζυμο που διασπά το μονοξείδιο του αζώτου (NO). Αυτό μπορεί αύξηση της διαθεσιμότητας του μονοξειδίου του αζώτουκαι παρατείνει την αγγειοδιαστολή*.

Περισσότερο
A table showcasing the impact of black ginger, a blood flow supplement, on blood circulation.

Το μέλλον του συμπληρώματος μονοξειδίου του αζώτου

Περισσότερο
A diagram showcasing the effects of black ginger, a product for ED, on male performance.

Αυξάνει τις Ενεργειακές Δαπάνες

Το μαύρο τζίντζερ έχει προταθεί σε ερευνητικές μελέτες για αυξάνει την παραγωγή ενέργειας ενεργοποιώντας την AMPK (ενεργοποιημένη από AMP πρωτεϊνική κινάση ), που μπορεί να ωφελήσει τη σύνθεση του σώματος*.

Περισσότερο