Ginagabayan Namin ang Mga Lalaki sa ANUMANG Edad sa Kanilang Pinakamataas na Pagganap, Natural

Magsimula Dito
An illustration contrasting men who understand and optimize their male hormones and blood flow with black ginger, depicted as energetic, with those unaware of their hormonal impact, shown as fatigued.

Ilabas ang Kapangyarihan ng Black Ginger

Two graphs illustrating the impact of black ginger on male hormones, specifically in relation to products for ED.

Isang Pinagmumulan ng Mga Likas na PDE5 Inhibitor

Iminungkahi iyon ng mga klinikal na pag-aaralAng itim na luya ay naglalaman ng mga natural na PDE5 inhibitors na maaaring  humadlang sa enzyme na sumisira sa nitric oxide (NO). Ito ay maaaring dagdagan ang pagkakaroon ng nitric oxideat pahabain ang vasodilation*.

Higit pa
A table showcasing the impact of black ginger, a blood flow supplement, on blood circulation.

Ang Hinaharap ng Nitric Oxide Supplementation

Higit pa
A diagram showcasing the effects of black ginger, a product for ED, on male performance.

Nagtataas ng Paggasta sa Enerhiya

Ang itim na luya ay iminungkahi sa mga pag-aaral sa pananaliksik upang pataasin ang produksyon ng enerhiya sa pamamagitan ng pag-activate ng AMPK (AMP-activated protein kinase ), na maaaring makinabang sa komposisyon ng katawan*.

Higit pa